Zásady ochrany osobních údajů Edudadoo

Krátké shrnutí

Appka Edudadoo se snaží o maximální soukromí tebe a tvých dětí. Všechny obrázky a zvuky nahrané v Edudadoo zůstávají soukromé. Appka nesbírá data jako jméno, e-mail, nebo polohu uživatele. Jelikož je vytvořená v  prostředí Unity, využívá Unity Analytics, které nastavuje do limitovaného režimu pro mladé publikum. Může tak sbírat pouze anonymní statistiky sloužící k vylepšování appky. Sběr dat Unity Analytics je možné úplně odhlásit při potvrzování souhlasu v appce, nebo později pomocí tlačítka v nastavení. Jak s daty pracuje Unity najdeš na Uniťáckých stránkách o soukromí.

Platby v appce probíhají přímo přes Apple v případě zařízení s iOS, nebo přes Google v případe zařízení s Androidem. Platební údaje spravují pouze tyto firmy. Edudadoo k nim nemá přístup a dostává pouze anonymizovaná potvrzení.

Tyhle stránky používají pár vlastních cookies nutných pro správnou funkci. Například si tak pamatují vybraný jazyk. Kromě vlastních tu jsou taky cookies služeb Google AnalyticsFacebook Analytics. Ty slouží k vylepšování přijemnosti webu a abychom zbytečně neutráceli za špatné reklamy. Vlastní cookies používají také YouTube videa vložená na stránkách. Informace o zásadách ochrany soukromí těchto služeb najdeš na jejich stránkách. Změnit své preference můžeš kdykoli v nastavení cookies. Další detaily najdeš na naší stránce o cookies.

Úvod

V některých případech se k nám, tedy do Edudadoo, dostanou Vaše osobní údaje. Když k tomu dojde, jejich zpracování se řídí těmito zásadami.

Vaše osobní údaje získáváme, když nám je sami pošlete (například když nám napíšete zprávu na Facebooku, předáte nám kontakt na osobním setkání nebo vyplníte Vaše údaje v rámci nákupu v appce) a taky automaticky, když používáte naši appku.

V tomto dokumentu se dozvíte:

 1. kdo jsme,
 2. jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. proč zpracováváme Vaše osobní údaje a na základě jakého právního důvodu,
 4. kdo další má k Vašim osobním údajům přístup,
 5. jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
 6. jaká máte práva a další důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo jsme

Za appkou Edudadoo stojí Ing. Adam Vlček, IČO: 87793814, se sídlem Elišky Krásnohorské 737/20, 618 00 Brno - Černovice, Česká republika. Když v tomhle dokumentu hovoříme o nás nebo o Edudadoo, myslíme tím právě Ing. Adama Vlčka a jeho zaměstnance. Edudadoo je správcem Vašich osobních údajů a tedy osobou odpovědnou za jejich zpracování.

Pokud se na nás budete chtít obrátit a zjistit více informací o zpracování osobních údajů, neváhejte využít náš e-mail info@edudadoo.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, závisí na tom, zda už jste uživatelem naší appky.

Pokud nám zašlete nebo jinak předáte Vaše osobní údaje, zpracováváme je v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli.

Pokud jste navštívili náš web, můžeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu služby Google Analytics a Facebook Pixel. Děláme tak pouze v případě, že jste nám k tomu dali v nastavení cookies souhlas. Více o použití cookies a službě Google Analytics a Facebook Pixel se dočtete v rámci našich zásad použití cookies.

Pokud jste si stáhli naši appku, můžeme v některých případech získat a zpracovávat Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (zejména v souvislosti s Vašimi nákupy).

Pokud používáte naši appku, můžeme získat a zpracovávat údaje o Vašem zařízení, IP adresu Vašeho zařízení, zemi, kde došlo k instalaci appky, a statisticko-analytické údaje o Vašem chování uvnitř aplikace (třeba že Vám aplikace spadla nebo že jste se dostali na nový level). Naše appka byla vystavěna na Unity enginu společnosti Unity Technologies, Inc. Osobní údaje získané a zpracovávané automaticky z použití appky získáváme a zpracováváme v rozsahu služby Unity Analytics tohoto enginu (nikoliv Unity Ads!). Podrobně se o tom dočtete v zásadách ochrany soukromí společnosti Unity Technologies, Inc.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a právní důvod pro zpracování

Účel zpracování Vašich osobních údajů se liší podle toho v jaké souvislosti jsme údaje získali, tj. jestli jste pouze návštěvníkem našeho webu, už jste si stáhli appku nebo jste už appku začali používat.

Pokud jste pouze navštívili náš web a souhlasili jste s ukládáním cookies služeb Google Analytics a Facebook Pixel, zpracováváme tímto získané osobní údaje za účelem sledování a vyhodnocování statistik návštěvnosti našeho webu, vylepšování našeho webu a vylepšování námi nabízených služeb.

Pokud jste si stáhli naši appku, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění licenční smlouvy, kterou jsme tím spolu uzavřeli. Pokud jste si appku nestáhli, tak k tomuhle zpracování nedochází.

Osobní údaje získané z použití naší appky zpracováváme za účelem zlepšování naší appky. Zjistíme například, že při určité posloupnosti aktivit všem uživatelům appka padá a díky tomu chybu odhalíme a opravíme. Navíc zjišťujeme, které části naší appky jsou pro uživatele nejzajímavější, a podle toho soustředíme naše síly na vývoj nové funkcionality. Pokud jste appku ještě nespustili, tak k tomuhle zpracování nedochází.

Ať už jste si stáhli naši appku, nebo ne, dále Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vyřizování Vašich dotazů a požadavků,
 • zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb,
 • plnění našich právních povinností,
 • ochrany našeho oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho webu proti kybernetickým útokům nebo abychom předešli pirátskému stahování naší appky).

Více o Vašich právech budeme psát níže, ale už na tomto místě Vás chceme upozornit, že se (1) zasíláním obchodních sdělení a nabídkou služeb a (2) zpracováním osobních údajů prostřednictvím appky můžete kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas. Za tímto účelem dáváme link pro odhlášení na konec každého sdělení a nabídky, ale nesouhlas nám můžete napsat kdykoliv a v jakékoliv formě. Pokud jde o osobní údaje získávané prostřednictvím appky, implementovali jsme Unity Data Privacy Plug-in a zpracování těchto údajů můžete vypnout přímo v appce — tato možnost na Vás vyskočí v appce při jejím prvním spuštění, následně ji lze využít kdykoliv prostřednictvím rodičovské sekce.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je tedy buď:

 1. plnění vzájemné smlouvy (když jste si stáhli appku),
 2. plnění našich zákonných povinností nebo
 3. náš oprávněný zájem pro všechny ostatní případy.

Kdo další má k Vašim osobním údajům přístup

Ne všechny činnosti dělá Edudadoo prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Například služby pro sledování a vyhodnocování statistik návštěvnosti našeho webu outsourcujeme. V této souvislosti tak k Vašim osobním údajům mohou mít přístup další osoby (tzv. další příjemci):

 1. orgány veřejné moci,
 2. smluvní partneři.

Orgány veřejné moci

Když nám to ukládá zákon nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů můžeme sdělit Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci.

Smluvní partneři

Pokud jste souhlasili s ukládáním cookies po návštěvě našeho webu, předáváme Vaše osobní údaje takto získané k dalšímu zpracování společnostem Google LLCFacebook Ireland Ltd v rámci služeb Google Analytics a Facebook Pixel. Tyto společnosti mohou Vaše osobní údaje zpracovávat dále. Více se o tom dočtete v našich zásadách použití cookies. Společnost Google LLC a holding společností Facebook jsou ze Spojených států amerických. Předávání Vašich osobních údajů těmto společnostem je bezpečné, protože se účastní EU-US štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield) a mají potřebná povolení.

Když používáte naši appku, předáváme Vaše osobní údaje v rozsahu popsaném výše společnosti Unity Technologies, Inc. do Spojených států amerických — toto předávání je bezpečné, protože je založené na standardních smluvních doložkách, schválených Evropskou komisí. Společnost Unity Technologies, Inc. Vaše osobní údaje dále zpracovává tak, jak píše ve svých zásadách ochrany soukromí. Přímo v appce toto zpracování můžete vypnout.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje ukládáme po dobu určenou podle účelu jejich zpracování. Doba uložení osobních údajů je uvedena níže.

Účel zpracováníDoba uložení
Plnění smlouvyPo dobu trvání smlouvy, nebo do vyřízení všech Vašich pokynů, a dále po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu.
Vyřizování Vašich požadavkůDo doby vyřízení Vašeho požadavku.
Plnění právních povinnostíDo doby, vyžadované právními předpisy.
Zasílání obchodních sdělení a nabídky služebDo doby, než odmítnete další zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb.
Sledování a vyhodnocování statistik návštěvnosti našeho webu, vylepšování našeho webu a vylepšování námi nabízených služeb Po dobu 3 let od poslední návštěvy našeho webu (pokud jste souhlasili s ukládáním příslušných cookies), nevznikne-li v odůvodněném případě potřeba ukládat osobní údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem.
Zlepšování naší appkyPo dobu používání naší appky, pokud uvnitř appky toto zpracování dříve nezakážete.
Ochrana našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích osob (zejména našich zákazníků) Po dobu 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nevznikne-li v odůvodněném případě potřeba ukládat osobní údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem.

Přehled Vašich práv a další důležité informace

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, Vaše osobní údaje vymažeme jestliže (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl Vámi odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) zpracování je protiprávní, nebo (v) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv třetí osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, (1) které jste nám poskytli a (2) jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a (3) které zpracováváme automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme Vám však moci vyhovět.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že následně neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami nebo že zpracování potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

Další důležité informace

Vaše žádosti zpravidla vyřizujeme bezplatně, protože je pro nás důležité, abyste měli o zpracování osobních údajů přehled. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv ale budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom Vás včas informovali.

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@edudadoo.cz. Na vaše otázky či žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu.

Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Jak Google používá data, když používáte weby a aplikace našich partnerů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny ve spolupráci s advokátní kanceláří Císekjsou účinné od 1.12.2020.

Facebook icon Instagram icon Youtube icon
Stáhnout v App Store Nyní na Google Play
Pětihvězdičkový certifikát na Educational App Store